Mărfuri
Definition Această fișă furnizează o viziune de ansamblu asupra procedurilor de eșantionare pentru ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul. Cu toate acestea, pentru anumite produse specifice se pot aplica cerințe suplimentare care nu sunt acoperite în prezentul document. Vă rugăm să consultați standardele și regulamentele corespunzătoare în vigoare.

Ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul sunt definite ca ambalajele în cazul cărora greutatea celui mai mic pachet individual din cadrul transportului nu depășește, de obicei, 5 l sau 5 kg, cum ar fi diverse cutii, sticle, borcane și pungi / saci.

Un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul ar trebui considerat drept orice ambalaj pregătit special spre a fi vândut unui individ pentru uz casnic.
 • În ceea ce privește mirodeniile sau ierburile, acesta poate însemna o cantitate egală cu 10–25 g.
 • În ceea ce privește alte mărfuri, acesta va însemna de obicei un ambalaj cu o greutate situată între 100 g și 2 kg (sau 2 l).
 • În ceea ce privește anumite mărfuri neomogene (de exemplu, hrană pentru câini), acesta poate include, de asemenea, saci sau pungi de până la 25 kg.
De asemenea, prezenta fișă oferă informații privind eșantionarea produselor finite (indiferent dacă se află sau nu în ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul) care nu au fișele lor specifice.

Articolele sunt definite ca produse finite, care pot fi folosite direct de către utilizatorii finali.

Prezenta fișă vizează, de exemplu, o varietate de produse, cum ar fi articolele de menaj, articolele decorative, articolele igienice, îmbrăcămintea, încălțămintea, obiectele de podoabă personale, uneltele, echipamentele mecanice și electr(on)ice, piesele și accesoriile acestora, articolele optice, instrumentele, părțile și accesoriile acestora, ceasurile de mână, mobila, lămpile și jucăriile.

Aceste produse sunt realizate din materiale diferite, de exemplu din plastic, cauciuc, piele, hârtie, textile, produse minerale, ceramică, sticlă și metal, sau dintr-o combinație a acestora.

Sunt excluse produsele semifinite, cum ar fi lingourile, tijele, țevile, foile, foliile, sârmele etc. Eșantionarea acestor produse este vizată de fișa privind procedura de eșantionare a materialului din care fabricate.

În ceea ce privește deșeurile, a se vedea fișa pentru “Deșeuri”.

Ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul
Cantitatea minimă recomandată pentru fiecare eșantion În funcție de cantitatea transportului, numărul minim recomandat de ambalaje care trebuie eșantionate în vederea obținerii unui eșantion colectiv este:

Dimensiunea lotului
(numărul de ambalaje)
Numărul recomandat de
ambalaje care trebuie eșantionate
2-100 2
101-1 000 3
1 001-10 000 6
10 001-150 000 9
150 001-500 000 12
> 500 000 17

Adaptat după FAO/OMS — CAC/GL 50-2004, tabelul 17 pentru un nivel de inspecție redus. Excepțiile de la acest tabel sunt explicate în planul de eșantionare de mai jos.

În cazul în care ambalajele sunt mici, asigurați-vă că eșantionul final are o greutate de cel puțin 250 g. În cazul articolelor, eșantionul final minim este un exemplar al produsului finit și funcțional.

Dacă transportul este omogen (toate ambalajele au aceeași etichetă, același conținut, aceeași greutate netă sau același volum, același număr de producție sau de lot și/sau aceeași dată de expirare), pot fi eșantionate mai puține ambalaje (sau exemplare de articole). În principiu, cantitatea/greutatea minimă a eșantioanelor finale identice solicitată de laborator, în conformitate cu normele dumneavoastră naționale, ar trebui să fie suficientă.

Omogenitatea: De obicei, produsele ambalate pentru vânzarea cu amănuntul sunt produse în serie și sunt uniforme din punctul de vedere al compoziției sau omogene. Totuși, există mărfuri în cazul cărora variabilitatea naturală a produsului poate însemna că ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul nu sunt uniforme sau omogene. Puteți lua decizii de la caz la caz în privința numărului de eșantioane prelevate.
 • Dacă este clar că ambalajele sunt uniforme (de exemplu, articole de fabrică având aceeași dată de producție sau același număr de lot), numărul ambalajelor prelevate poate fi redus, rămânând totuși reprezentativ pentru întregul transport. Cu toate acestea, nu uitați că trebuie să prelevați cantitatea minimă necesară pentru analiză.
 • Dacă există vreun dubiu privind uniformitatea ambalajelor, de exemplu dacă există diferențe vizibile între conținuturile lor, puteți preleva ambalaje suplimentare, în plus față de cantitatea necesară în virtutea scării de eșantionare, pentru a vă asigura că eșantionul dumneavoastră este reprezentativ.
 • Același lucru este valabil pentru articole: dacă există vreun dubiu privind uniformitatea articolelor, de exemplu dacă există diferențe vizibile între articolele individuale, puteți preleva mai multe eșantioane pentru a asigura reprezentativitatea eșantionului. Un exemplu de marfă neomogenă este ceramica. Experiența arată că tipul de ceramică din care sunt făcute articolele (porțelan, gresie, ceramică comună și ceramică fină) diferă adesea în cadrul unui transport.
 • De obicei, articolele cu valoare ridicată sunt eșantionate ca un singur exemplar reprezentativ.
 • Dacă nu ați urmat scala, prelevând mai mult sau mai puțin decât prevedea aceasta, trebuie să înregistrați motivele pe formularul de eșantionare.
Standardele aplicabile (ISO și normele UE) și legislația relevantă
 • FAO/OMS. Codex Alimentarius. Orientări generale privind eșantionarea — CAC/GL 50-2004.

Legislație (standarde sau specificații tehnice): Vă rugăm să consultați legislația națională și normele / ghidurile naționale privind eșantionarea.


Echipamentul necesar
Instrumentul de eșantionare recomandat în funcție de metoda utilizată
 • Instrumente generale: cuțit, foarfece, clești, lămpi cu lumină intermitentă etc.
Recipientele care urmează să fie utilizate pentru eșantionare
 • Pungi / saci din plastic de diferite modele și dimensiuni; cu sau fără etichete pretipărite (P00)
 • Pungi / saci de hârtie sau cutii de carton, cartoane; cu sau fără etichete pretipărite (R00, R01)
Pentru unele articole de dimensiuni mai mari nu este nevoie de recipiente dacă le poate fi aplicată cu ușurință câte o etichetă (de exemplu, produse ceramice, lemn de lucru, piatră sau produse precum dispozitivele și aparatele electronice).
Măsurile de securitate și evaluarea riscurilor Vă rugăm să consultați legislația națională și normele / ghidurile privind sănătatea și securitatea.

 • În condiții normale, mărfurile din ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul sau articolele nu prezintă pericole specifice la adresa sănătății.
 • În ceea ce privește produsele alimentare: nu există pericole specifice, cu excepția cazului în care aveți o anumită alergie la conținutul ambalajului.
 • În ceea ce privește alte preparate: a se vedea FTS sau ADR și etichetele de pericol și de securitate de pe ambalajul original.
 • Purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție și/sau o mască de protecție (dacă este necesar).
 • Ar trebui să cunoașteți și să respectați instrucțiunile privind sănătatea și securitatea în cadrul evaluării locale a riscurilor și/sau practicile de lucru în siguranță pentru locul unde urmează să aibă loc eșantionarea.

Plan de eșantionare
Tipul de transport Descriere
Transporturi destinate vămuirii Eșantionul colectiv este format dintr-un număr corespunzător de eșantioane elementare: cutii, sticle, borcane sau pungi / saci prelevate, din toate părțile transportului, în ambalajul lor pentru vânzarea cu amănuntul, nedesfăcut.

De obicei, se consideră că un eșantion (un ambalaj pentru vânzarea cu amănuntul sau un exemplar al unui articol) reprezintă mărfurile cuprinse în aceeași declarație vamală.
Transporturi pentru PAC (restituiri la export) sau inspecția accizelor Eșantionul colectiv este format dintr-un număr corespunzător de eșantioane elementare: cutii, sticle, borcane sau pungi / saci prelevate, din toate părțile transportului, în ambalajul lor pentru vânzarea cu amănuntul, nedesfăcut. Numărul minim de ambalaje care trebuie eșantionate este indicat în tabelul de mai sus. În cazul în care transportul constă din mărfuri care fac parte din aceeași linie de producție (numărul de lot este identic), poate fi prelevat un număr redus de eșantioane.

De asemenea, este important să luați în considerare proporția transportului prelevat ca eșantion; a se vedea partea generală.


Informații detaliate
Procedura de eșantionare
 • Loturile diferite trebuie eșantionate separat. Etichetele de pe ambalaj pot indica dacă transportul conține loturi sau date de producție diferite și dacă calitatea produselor din loturi diferite variază.
 • Dacă etichetele de pe ambalaje indică faptul că transportul conține produse diferite (de exemplu, un transport de dulceață poate conține diferite tipuri de dulceață), trebuie să prelevați eșantioane din fiecare tip. Dacă un transport conține un amestec de articole de diferite tipuri (de exemplu, șuruburi și buloane de diferite tipuri și compoziții), trebuie să prelevați eșantioane din fiecare tip.
 • Trebuie examinate întotdeauna integritatea ambalajelor și data de expirare.
 • Ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul prelevate ca eșantioane nu trebuie deschise sau conținutul acestora mutat în alte recipiente pentru eșantioane.
 • Trebuie adoptate măsuri de securitate pentru a se evita ștergerea sau ascunderea informațiilor de pe ambalajul original. Eticheta vamală nu ar trebui să acopere etichetele comerciale ale produsului original (marcă comercială, producător, conținut, dată de expirare, timbre vamale etc.). Se recomandă ca ambalajele pentru vânzarea cu amănuntul eșantionate să fie puse într-o pungă / saci de plastic sau într-o cutie de hârtie care să fie etichetată și sigilată.
 • Dacă produsul urmează să expire în curând sau a fost depășită deja data de expirare, transportul nu ar trebui în mod normal să fie eșantionat, cu excepția cazului în care există motive întemeiate în acest sens.
 • În cazul articolelor de mari dimensiuni, fotografiile făcute de agenții responsabili cu eșantionarea și documentele care descriu articolul, detaliile sale tehnice și funcția sa ar putea fi o alternativă satisfăcătoare față de eșantionare. În plus, în cazul utilajelor, al echipamentelor electr(on)ice și al instrumentelor, aceste informații sunt esențiale pentru clasificarea lor corectă.
 • De asemenea, articolele mari pot fi testate imediat, cu ajutorul unui laborator mobil sau prin intermediul diagnosticării mobile, dacă sunt disponibile aceste opțiuni.
Formularul de eșantionare
 • Completați formularul de eșantionare. O copie se atașează la eșantioane, iar o alta se păstrează în registru.
Transport
 • Asigurați-vă că condițiile de transport garantează integritatea și caracteristicile eșantionului transportat.
 • Asigurați-vă că sunt menținute condițiile de transport corespunzătoare ale mărfurilor. Dacă este necesar, simbolurile de pericol și/sau condițiile de temperatură corespunzătoare trebuie marcate în mod lizibil pe exteriorul ambalajului.
 • Eșantioanele de produse alimentare și chimice trebuie transportate separat (loturi de mărfuri, cutii de ambalare etc.) în vehiculul de transport cu scopul de a preveni contaminarea încrucișată.
Depozitare
 • Condițiile de depozitare sunt determinate de caracteristicile și proprietățile eșantioanelor prelevate.
 • Asigurați-vă că sunt menținute condițiile de transport corespunzătoare ale mărfurilor. Dacă este necesar, simbolurile de pericol și/sau condițiile de temperatură corespunzătoare trebuie marcate în mod lizibil pe exteriorul ambalajului.
 • Depozitați ambalajele într-o cameră curată, uscată, întunecată, răcoroasă și suficient de bine ventilată.
 • Articolele cu valoare ridicată trebuie depozitate în condiții de securitate.Revizuiri
Versiune Dată Modificări
1.0 12.10.2012 Prima versiune
1.1 15.07.2018 Actualizare – cantitatea de eșantioane îmbunătățită
1.2 30.01.2020 Actualizare – a fost adăugată eșantionarea produselor finite