Blago
Opredelitev Ta kartica podaja splošen pregled postopkov vzorčenja za maloprodajne embalaže. Za posebne proizvode lahko veljajo dodatne zahteve, ki tukaj niso navedene. Glejte ustrezne veljavne standarde in predpise.

Maloprodajne embalaže so opredeljene kot embalažne enote, pri katerih masa najmanjšega posameznega pakiranja v pošiljki običajno ne presega 5 l ali 5 kg, tj. različne pločevinke, steklenice, kozarci in vrečke.

Maloprodajna embalaža je vsako pakiranje, posebej pripravljeno za prodajo posamezniku za domačo uporabo.
 • V primeru začimb ali zelišč lahko to pomeni samo 10–25 g.
 • Za drugo blago to običajno pomeni embalažo med 100 g in 2 kg (ali 2 l).
 • Pri določenih nehomogenih vrstah blaga (npr. pasji hrani) so to lahko tudi vreče ali vrečke, ki tehtajo do 25 kg.
Ta kartica vsebuje tudi informacije o vzorčenju končnih izdelkov, pakiranih v maloprodajne embalaže ali ne, ki niso zajeti v svojih posebnih karticah.

Izdelki so opredeljeni kot končni proizvodi, ki jih lahko končni uporabniki neposredno uporabijo.

Ta kartica zajema npr. različne proizvode, kot so gospodinjski predmeti, okrasni predmeti, sanitarni izdelki, oblačila, obutev, predmeti za osebni okras, orodje, mehanska in električna (elektronska) oprema ter njeni deli in pribor, optični predmeti, inštrumenti ter njihovi deli in pribor, ure, pohištvo, svetilke in igrače.

Ti izdelki so izdelani iz različnih materialov, kot so plastika, guma, usnje, papir, tekstil, mineralni proizvodi, keramika, steklo in kovina, ali kombinacije naštetega.

Izključeni so polizdelki, kot so ingoti, palice, cevi, plošče, folije, žice itd. Vzorčenje teh proizvodov je zajeto s kartico za postopek vzorčenja materiala, iz katerega so izdelani.

Za odpadne izdelke glej posebno kartico za “odpadke”.

Maloprodajne embalaže
Priporočena najmanjša količina vsakega vzorca Odvisno od količine v pošiljki je priporočeno najmanjše število pakiranj za vzorčenje, iz katerih pripravite skupni vzorec, naslednje:

Velikost lota
(število pakiranj)
Priporočeno število pakiranj
za vzorčenje
2-100 2
101-1 000 3
1 001-10 000 6
10 001-150 000 9
150 001-500 000 12
> 500 000 17

Povzeto po FAO/SZO – CAC/GL 50-2004, preglednica 17 za omejeni pregled. Izjeme k tej preglednici so pojasnjene v načrtu vzorčenja v nadaljevanju.

Če so pakiranja majhna, pazite, da ima končni vzorec vsaj 250 g. Za izdelke je minimalni končni vzorec en primerek končnega in funkcionalnega proizvoda.

Če je pošiljka homogena (vse embalažne enote imajo enako etiketo, vsebino, neto maso ali prostornino, proizvodno ali serijsko številko in/ali rok uporabe), se lahko vzorči manj embalažnih enot (ali posameznih izdelkov). Načeloma bi morala zadostovati najmanjša količina/masa enakih končnih vzorcev, ki jo laboratorij potrebuje v skladu z nacionalnimi smernicami.

Homogenost: proizvodi, zapakirani v maloprodajno embalažo, običajno izhajajo iz množične proizvodnje in imajo enotno sestavo ali so homogeni. Vendar pri nekaterih vrstah blaga maloprodajna embalaža zaradi naravne raznolikosti proizvoda ni nujno enotna ali homogena. Vsekakor lahko presodite, koliko vzorcev boste vzeli.
 • Če je jasno, da je embalaža enotna (npr. izdelki z enakim datumom proizvodnje ali serijskimi številkami), lahko vzamete manjše število embalažnih enot, ki bodo še vedno reprezentativne za celotno pošiljko. Vendar ne pozabite vzeti najmanjše zahtevane količine za analizo.
 • Če se vam zdi enotnost embalaže vprašljiva (če se na primer vsebina očitno razlikuje), lahko vzamete več enot embalaže, kot je predpisano za zadevni obseg vzorčenja, da zagotovite reprezentativnost vzorca.
 • Enako velja za izdelke: če se vam zdi enotnost izdelkov vprašljiva (če se na primer posamezni primerki očitno razlikujejo), lahko vzamete več vzorcev, da zagotovite reprezentativnost vzorca. Primer nehomogenega blaga je npr. keramika. Praksa kaže, da se vrsta keramike v izdelkih (porcelan, kamenina - stoneware, navadna in fina lončenina) znotraj ene pošiljke redno razlikuje.
 • Izdelki visoke vrednosti se običajno vzorčijo kot en reprezentativni primerek.
 • Če ne upoštevate predpisanega obsega vzorčenja in vzamete več ali manj vzorcev, morate to obrazložiti na obrazcu za vzorčenje.
Veljavni standardi (ISO in EU) in zakonodaja
 • FAO/SZO. Splošne smernice za vzorčenje Codex Alimentarius – CAC/GL 50-2004.

Upoštevajte tudi nacionalno zakonodajo in nacionalne smernice na področju vzorčenja.


Potrebna oprema
Predlagano orodje za vzorčenje glede na uporabljeno metodo
 • Splošna orodja: nož, škarje, klešče, svetilka itd.
Posode, ki jih uporabite za vzorčenje
 • Plastične vrečke različnih oblik in velikosti, z vnaprej natisnjeno oznako ali brez nje (P00)
 • Papirnate vrečke ali kartonske škatle, škatle; z vnaprej natisnjeno oznako ali brez nje (R00, R01)
Nekateri večji izdelki, kot so npr. elektronske naprave in aparati ali prozvodi izdelani iz keramike, lesa, kamna, ne potrebujejo posod, če je nanje mogoče enostavno namestiti oznako.
Varnostni ukrepi in ocena tveganja Glejte nacionalno zakonodajo in smernice na področju zdravja in varnosti.

 • V normalnih pogojih blago v maloprodajni embalaži ali izdelkih ne pomeni posebne nevarnosti za zdravje.
 • Za živila: ni posebne nevarnosti, razen če imate posebno alergijo na vsebino.
 • Za druge preparate: glejte varnostni list ali sporazum ADR ter oznake za nevarnost in varnostne oznake na originalnem pakiranju.
 • Nosite zaščitne rokavice, zaščitna očala in/ali zaščitno masko (po potrebi).
 • Seznanite se z zdravstvenimi in varnostnimi navodili iz lokalne ocene tveganja in/ali varnimi delovnimi praksami za lokacijo, na kateri bo potekalo vzorčenje, ter jih upoštevajte.

Načrt vzorčenja
Vrsta pošiljke Opis
Pošiljke za carinjenje Skupni vzorec sestavlja ustrezno število posamičnih vzorcev: pločevink, steklenic, kozarcev ali vrečk, vzetih v obliki neodprte maloprodajne embalaže iz vseh delov pošiljke.

Običajno se vzame en vzorec (ena maloprodajna embalaža ali en posamezni izdelek), ki predstavlja blago iz iste carinske deklaracije.
Pošiljke za SKP (izvozna nadomestila) ali trošarinski nadzor Skupni vzorec sestavlja ustrezno število posamičnih vzorcev: pločevink, steklenic, kozarcev ali vrečk, vzetih v obliki neodprte maloprodajne embalaže iz vseh delov pošiljke. Najmanjše število pakiranj za vzorčenje je navedeno v zgornji preglednici. Če je pošiljka sestavljena iz blaga, ki izhaja iz ene proizvodne linije (številka lota je enaka), se lahko vzame manjše število vzorcev.

Pomembno je tudi, da upoštevate delež pošiljke, ki ga vzamete kot vzorec; glejte splošni del.


Podrobne informacije
Postopek vzorčenja
 • Različne lote je treba vzorčiti ločeno. Oznake na pakiranju lahko navajajo, ali pošiljka vsebuje različne proizvodne serije ali datume in ali se proizvodi v različnih lotih razlikujejo po kakovosti.
 • Če je na etiketah na pakiranju navedeno, da pošiljka vsebuje različne proizvode (npr. pošiljka marmelade lahko vsebuje različne vrste marmelade), morate vzeti vzorce vsake vrste. Za izdelke, pri katerih pošiljka vsebuje mešanico posameznih izdelkov, npr. vijakov in sornikov različnih vrst in sestave, morate vzeti vzorce vsake vrste.
 • Vedno preglejte celovitost pakiranja in rok uporabe.
 • Maloprodajnih embalaž, ki jih odvzamete kot vzorce, ne odpirajte in njihove vsebine ne premeščajte v druge posode za vzorce.
 • Pazite, da ne izbrišete ali prekrijete informacij na originalnem pakiranju. Carinska etiketa ne sme prekriti komercialnih etiket originalnega proizvoda (blagovne znamke, proizvajalca, vsebine, roka uporabe, kolkov itd.). Priporočamo, da vzorčene maloprodajne embalaže vložite v plastično vrečko ali papirnato škatlo ter na vrečko ali škatlo namestite etikete in pečate.
 • Če bo proizvodu kmalu potekel rok uporabe oziroma mu je že, pošiljke načeloma ne vzorčite, razen če imate za to poseben razlog.
 • Za velike izdelke so fotografski dokazi, ki jih posnamejo uslužbenci za vzorčenje, in dokumenti, v katerih so opisani izdelek, njegove tehnične podrobnosti in funkcija, lahko zadovoljiva alternativna možnost za vzorčenje. Hkrati je ta informacija v primeru strojev, električne (elektronske) opreme in inštrumentov bistvena za njihovo pravilno uvrstitev.
 • Veliki izdelki se lahko testirajo takoj z mobilnim laboratorijem ali mobilno diagnostiko, če je na voljo.
Obrazec za vzorčenje
 • Izpolnite obrazec za vzorčenje. En izvod priložite vzorcem, enega pa obdržite za evidenco.
Prevoz
 • Poskrbeti morate, da pogoji med prevozom ohranjajo celovitost in značilnosti prevažanih vzorcev.
 • Poskrbite, da se ustrezni pogoji prevoza blaga pravilno vzdržujejo. Če je potrebno, morajo biti na zunanji strani zunanje embalaže jasno označeni ustrezne oznake za nevarnost in/ali temperaturni pogoji.
 • Vzorce prehranskih in kemičnih proizvodov je treba v transportnem vozilu prevažati ločeno (tovorni prostor, škatle itd.), da se prepreči vsaka možnost navzkrižne kontaminacije.
Shranjevanje
 • Pogoje shranjevanje določajo lastnosti odvzetih vzorcev.
 • Poskrbite, da se ustrezni pogoji shranjevanja blaga pravilno vzdržujejo. Če je potrebno, morajo biti na zunanji strani zunanje embalaže jasno označeni ustrezne oznake za nevarnost in/ali temperaturni pogoji.
 • Hraniti v čistem, suhem, temnem, hladnem in dovolj prezračevanem prostoru.
 • Izdelki visoke vrednosti morajo biti varno shranjeni.Revizije
Različica Datum Spremembe
1.0 12.10.2012 Prva različica
1.1 15.7.2018 Posodobitev – izpopolnjena količina vzorcev
1.2 30.01.2020 Posodobitev – dodano vzorčenje končnih izdelkov